Intervisie - Training - Workshop

  • Home
  • Intervisie - Training - Workshop

De kracht van de groep

In groepen met elkaar in ontwikkeling komen, dat is waar ik mijn onderwijskundige kennis en ervaring voor inzet. Dat kan tijdens intervisie, in een workshop of training.
De kracht van een groep kan onvoorstelbaar groot zijn. Daar maak ik gebruik van als ik met een groep werk. Samen kennis opdoen, leren van elkaar, reflecteren op jezelf en elkaar.


Intervisie

Intervisie is een leerzame op de situatie en mensen afgestemde ontwikkelmogelijkheid. Een ontwikkelmogelijkheid voor jou als individu, voor je team en voor de organisatie waarin je werkt. We bespreken bijvoorbeeld een werksituatie waarin je een dilemma of een lastige situatie ervaart. Onder mijn begeleiding leer je om in een kleine groep elkaar daarbij op een uitnodigende, onbevooroordeelde manier te bevragen. Hierbij maken we gebruik van de ervaring in de groep. Met een effectieve, veilige en creatieve methode ondersteun ik deze eerlijke zoektocht naar wat er goed gaat en wat er anders kan. Ook bekijken we hoe keuzes in gedrag en communicatie een rol spelen. Zo kan intervisie bijdragen aan teamontwikkeling in een lerende organisatie.

Een intervisietraject omvat zo'n 6 bijeenkomsten à 3 uur. Een groep bestaat gemiddeld uit 5 personen. 
Neem eens vrijblijvend contact op voor een oriënterend gesprek over zo'n begeleidingstraject. 

Een van de intervisietrajecten die DrostEffect heeft begeleid is die van een organisatie voor blinden en slechtzienden. 
Reactie opdrachtgever: 'Andrea heeft gedurende een langere periode de intervisie voor meerdere teams binnen CSB noord van Visio verzorgd. Zij is een gedegen, bekwame coach met....' lees verder.


Training en workshops

Training op maat. Welke leerbehoefte is er binnen jouw team of organisatie? Op welke competenties wil je dat jouw team zich verder ontwikkelt? Doelgericht en afgestemd op die leerbehoefte kan ik een training ontwikkelen. Voorafgaande zal ik daarvoor een intakegesprek doen om de training of workshop goed aan te laten sluiten bij de leerdoelstelling die je voor ogen hebt. Ook ontwikkel ik interactieve online trainingen.

VOORBEELDEN van training en workshops door DrostEffect

De training 'Het Verbindende Gesprek' is een mooi voorbeeld van een training waarvoor DrostEffect is ingehuurd door de Academie voor Verloskunde. Deze training is door DrostEffect ontwikkeld tijdens het ZonMw-project 'Samen Kwetsbaar Samen Sterk'. Doelgroep was een multidisciplinaire groep zorgverleners in de geboortezorg. Samen oefenen en reflecteren op communicatie met de 'kwetsbare zwangere' was het verbeterdoel van deze training.

De training 'De Weg van de Meeste Weerstand' heeft DrostEffect ontwikkeld voor de stichting Roze 50+. Tijdens deze workshop zijn de deelnemers op een interactieve wijze bezig met kwaliteiten en valkuilen in hun werk als ambassadeur.

De training 'De coachende rol van de HRM-er in een veranderende organisatie'. In een fusieperiode van zorginstellingen krijgt de HRM-er een meer coachende rol. Deze training is bedoeld om inzicht en ervaring op te doen met wat zo'n rol inhoudt.

De workshop 'SoulCollage® en Yoga', een voorbeeld van een dergelijke workshop heb ik samen met een yoga-docent gegeven in Brucht. Een combinatie van yoga en creatief collages maken voor toenemend inzicht in jezelf. Voor iedereen die daar eens kennis mee wil maken. 

Tijdens het ZonMw-project 'ACTion1' ontwikkelde en faciliteerde ik de 'ACTion-methodiek' , een face2face training. Het 7-stappen implementatiemodel 'ACTion' heb ik samen met collega's uit het UMCG ontwikkeld in deze jaren 2013-2016. Daarbij begeleidde ik professionals in de geboortezorg tijdens de uitdagingen die zij tegenkomen bij de implementatie van veranderingen. Deze veranderingen moesten door professionals, samenwerkend in de Verloskundige SamenwerkingsVerbanden in Noord Nederland, worden doorgevoerd. Hierbij komen zij allerlei uitdagingen, belemmeringen en kansen tegen, die zij gestructureerd inzetten in het implementatieproces. De dialoog en samenwerking tussen de verschillende professionals maakt dat draagvlak voor veranderingen vergroot wordt.

De ACTion-toolkit heeft DrostEffect daaropvolgend mogen ontwikkelen met een aanvullende ZonMwsubsidie in opdracht van het UMCG, waarmee de professionals in de geboortezorg op een online toegankelijke wijze hun zorg verder kunnen verbeteren.

De online training 'Interactieve e-learning ACTionmethodiek' heeft DrostEffect vervolgens in 2019 ontwikkeld in opdracht van ZonMw/UMCG/Perined. In vervolg op het ZonMw-project ACTion1 heeft ZonMw vervolgsubsidie toegekend aan het verder verspreiden van de kennis en de toepassing van de implementatie-methodiek ACTion. Het ACTion2-project. In een online leeromgeving krijgen de cursisten kennis over gedragsverandering en implementatie van veranderingen. Tevens krijgen zij de gelegenheid te oefenen met het toepassen van deze kennis op eigen verbeterpunten. Als onlinetrainer en coach geeft DrostEffect samen met een Perined-collega uit het project feedback en begeleiding in deze cursus. 'Learning by doing'. Leren-door-te-doen met feedback van trainers heeft het grootste leereffect. Het ACTion2-project wordt gemonitord en wetenschappelijk geëvalueerd door onderzoekers.

Share our website