Werkervaring en opleiding

 • Home
 • Werkervaring en opleiding

Opdrachten DrostEffect

 • Voor Perined: coaching en training aan auditvoorzitters en werkgroepleden;  onderwijskundige ontwikkeling en begeleiding van de cursisten in de interactieve online cursus 'ACTion-methodiek'; advisering en training van zorgverleners in de geboortezorg ten bate van kwaliteitsverbetering van de perinatale audit. 
 • Implementatie-adviseur en faciliterend begeleider in de leergroep met zorgverleners en ervaringsdeskundigen LVB en psychiatrie. Het ZonMw-project 'DOEN!' in Groningen.
 • Als coach en facilitator betrokken bij het opzetten van een Learning Communitie waarin zorgvragers samen met zorgverleners de kwaliteit van interventies onder de loep nemen. De training 'Het Verbindende Gesprek' onderwijskundig ontwikkelen en faciliteren als trainer op grond van input vanuit de Learning Community. Doel: verbetering van de communicatie en implementatie van interventies op de zorgbehoefte van de klant. ZonMw-project 'Samen Kwetsbaar Samen Sterk' van de AVAG (verloskunde academie). 2018-2023
 • Onderwijskundig ontwikkelaar van de interactieve online cursus 'ACTion-methodiek': over Implementatie van veranderingen in de geboortezorg. ZonMw-project 2018-2021. Hoofdtrainer en coach tijdens deze blended leerweg (online cursus en terugkomdagen) in dit project. Lees ook info Consortium Noord Nederland
 • Ontwikkelen Toolkit Implementatie van veranderingen in de geboortezorg. ZonMw-opdracht ism UMCGroningen. 2017.
 • Voorzitterschap van het Verloskundig SamenwerkingsVerband (VSV) en coaching bestuur van het VSV Kr8ig te Drachten eo, sedert 2017
 • Teamcoaching, intervisie MT, ontwikkeling MD-dagen, personal coaching onder personeel werkzaam in de transitie van de Ouderenzorg bij het Burgemeester van Julsinghatehuis Delfzijl. 2017
 • Diverse Individuele Coachtrajecten ten bate van Persoonlijke en Professionele Ontwikkeling. Klanten zijn onder andere werkzaam in het onderwijs, in de maatschappelijke zorg, LHBTI-bewustwording en empowerment, gezondheidszorg, HRM, ouderenzorg, geboortezorg. Tot heden.
 • Stichting Roze 50+ Woerden. Ontwikkelen en faciliteren van een interactieve landelijke 'Inspiratiedag', voor medewerkers van de stichting. 
 • Workshop 'Implementatie van verbeterpunten in de geboortezorg'. Voor professionals van Verloskundige SamenwerkingsVerbanden in de regio Eindhoven
 • Sedert 2012 voor de Stichting Roze 50+. Teamversterking en intervisiebegeleiding voor ambassadeursgroepen werkzaam voor Roze 50+. Regio's Oost, Noord en Noord Holland-Utrecht.
 • VvAwT nascholing voor artsen werkzaam in de tuberculosebestrijding. Leusden. Interactieve workshop ontwikkeld en verzorgd. Onderwerp: 'Implementatie van (nieuwe) richtlijnen: de praktijk theoretisch benaderd'.
 • Imenzo voor Viva! Zorggroep. Training ontwikkeld en verzorgd voor de collegereeks 'Veranderingsmanagement' van Imenzo. Onderwerp: 'De coachende rol van de HRM-er in een veranderende organisatie'.
 • Beatrixoord/UMCG Haren. Training ontwikkeld en gefaciliteerd. Onderwerp: '(Zelf)reflectie in onderwijssituaties'.
 • GGD Limburg. Opzetten en faciliteren van intervisietraject sociaal verpleegkundigen regio Limburg
 • Koninklijke Visio. Personal coachingstraject van een manager
 • KNCV Tuberculosefonds. Workshops nascholing medisch technisch medewerkers. Onderwerp: 'Hoe neem ik een goede anamnese af?'
 • GGD Nijmegen. Advisering, opleiding en ontwikkeling verpleegkundig specialist
 • Koninklijke Visio. Opzetten, faciliteren en coachen van intervisietraject
 • Stichting Roze 50 plus. Ontwikkelen van een inzicht-leerinstrument en training voor ambassadeurs en trainen van deze ambassadeurs uit de Roze zorg. https://www.roze50plus.nl/
 • Project 'Ontwerpen en ontwikkelen competentiegerichtheid curriculum sociaal verpleegkundigen GGD-en'.
 • Beatrixoord Haren, onderdeel UMCG. Training ontwikkeld en gefaciliteerd van verpleegkundig team op kwaliteiten, competenties. 

CV
 • 2010 tot heden: Eigenaar van DrostEffect. Ik ontwikkel en verzorg coaching-, training- en intervisietrajecten met het oog op professionele en persoonlijke ontwikkeling van teams en individuen. Ontwikkeling van en coaching tijdens online cursus.
 • 2013-2017: Project-coördinator van het ACTion-project. Een ZonMw-project gericht op verbeteren van de implementatie van verbeterpunten uit perinatale audits in Noord Nederland. Mijn werk bestond uit het ontwikkelen van de ACTion-methodiek, een implementatiemethode voor verbeteringen in de geboortezorg, het geven van training en teamcoaching daarbij, en onderzoek. Doelgroep: verloskundigen, gynaecologen, verpleegkundigen, managers, kinderartsen, huisartsen. 

Daarvoor heb ik in diverse organisatie gewerkt:
 • 2003 – 2010: Kwaliteitscoördinator en stafmedewerker deskundigheidsbevordering KNCV Tuberculosefonds Den Haag. Faciliteren en innoveren van het landelijk visitatietraject, ontwerpen van curriculum, (na)scholingen gezondheidswerkers ontwikkelen, onderwijs geven en faciliteren
 • 1995 - 2001: Gastdocent tijdens jaarlijkse 3-daagse module 'Tuberculose' voor sociaal verpleegkundigen GGD
 • 1992-2002: Sociaal verpleegkundige tbc-bestrijding bij de GGD Fryslan voor het begeleiden van patiënten in diverse context. Organiseren contactonderzoek. Opzetten en onderhouden gezondheidsnetwerk. Onderwijs
 • 1991-1992: Sociaal verpleegkundige GGD Den Haag
 • 1990-1991: Kraamzorgverpleegkundige bij de Thuiskraamzorg Den Haag
 • 1984-1989: Verpleegkundige in ziekenhuis De Weezenlanden Zwolle
 • 1982-1984: Verpleegkundige (i.o.) in Claraziekenhuis Rotterdam 
 
Opleiding
 • 2018: ACT (Acceptance and Commitment Therapy): opleiding tot ACT-trainer bij See True
 • 2018: Facilitator Training SoulCollage® www.soulcollage.nl 
 • 2015: 'Intuitief Coachen Intensive'. IMC Mensontwikkeling, Hilversum. Erkend door de NOBCO, beroepsorganisatie van coaches.
 • 2014: SoulCollage®-dag voor coaches en therapeuten, Groningen
 • 2011: Master of Education, 'Adult Education and Community Development'. Ontario Institute of Studies in Education (OISE), University of Toronto, Canada
 • 2005: Certificaat 'Designing and Developing Training', CLU, Universiteit van Utrecht
 • 1994: Diploma Post HBO Openbare gezondheidszorg, Leidse HogeSchool
 • 1991: Diploma HBO-MGZ,  Hogeschool Utrecht
 • 1989: Diploma Specialisatie Obstetrie/gynaecologie, ziekenhuis De Weezenlanden (Isala), Zwolle
 • 1986: Diploma Inservice-opleiding verpleegkundige, ziekenhuis De Weezenlanden, Zwolle
 • 1982: Start Inservice-opleiding verpleegkundige, Claraziekenhuis Rotterdam 

Diverse publicaties
 
Jager-Egmond M., Drost A.P., Jansen G.H., Bouma T. Meet mama mee ACTion in actie. Nederlands Tijdschrift voor Obstetrie en Gynaecologie. 2016;129:21-24

Drost A.P., Welker G., Erwich J.J.H.M. ACTion in actie! Nederlands Tijdschrift voor Obstetrie en Gynaecologie. 2014;127:480-3.

Mañe E., Korteweg F.J., Prins-Wieringa A., Drost A.P. Wat komt er ná de PAN? ACTion in werking, implementatie van een zorgpad bij verminderde kindsbewegingen tijdens de zwangerschap. Tijdschrift voor Verloskundigen. 2015;1:36-8.

Drost, A.P., Pool, I., Sebek, M., Oey, L., Verhagen, M., Keizer, S. (2005). Training of Professionals in Tuberculosis Contacttracing. Poster presentatie congres IUATLD in Parijs
 
Drost, A.P. ; Kuyvenhoven, V.; Verhagen, M. (2004).  Review by Peer Professionals. A tool in upgrading quality of TB Control in the Netherlands. Poster presentatie congres IUATLD Parijs
 
Drost, A.P., Voormolen, M. (2001) Contact tracing in the Netherlands. Poster presentatie congres IUATLD Budapest
 
Drost, A.P. (1997). Kees de Kokkelvisser. Tegen de Tuberculose.
 
Kiers, A., Drost, A.P., van Soolingen, D., Veen, J. Use of DNA fingerprinting in international source case finding during a large outbreak of tuberculosis in The Netherlands. Int J Tuberc Lung Dis. 1997 Jun;1(3):239-45
 
Kiers A, Drost AP, van Soolingen D, Veen J. (1996). Border-crossing source tracing in tuberculosis via DNAfingerprint technique Ned. Tijdschr Geneeskd. 1996 Nov 16;140(46):2290-3
 
Drost, A.P., Strikwerda, A. (1996) RFLP and Nursing Questionnaire. Poster presentatie congres IUATLD Parijs
 
Drost, A.P. (1994). Opsporing verzocht.  Tegen de Tuberculose

Share our website