Het DrostEffect

  • Home
  • Het DrostEffect

Elke verandering, of die nu klein is of groot, gaat gepaard met weerstand. In privésituaties en in organisaties, ook in de gezondheidszorg. Iedereen beleeft bij veranderingen een eigen waarheid. Als medewerkers zich verzetten of afhaken, dan kost dit vaak veel energie van zowel werkgever als werknemer. Veranderende organisaties verwachten van medewerkers dat ze aan nieuwe kwaliteitseisen en verwachtingen voldoen, maar dat ontstaat niet vanzelf.

In Corona-tijden werd ook nog eens onze angsten en onzekerheden soms pijnlijk zichtbaar. Zoals dat vaak ook gebeurt bij ziekte of onontkoombaar leed. Liever vluchten we daarvoor weg. Echter, we hebben onze persoonlijke kracht niet voor niks meegekregen. Soms is het even zoeken daarnaar, maar het is er. Als coach en trainer ondersteun ik daarbij, door jou je zelf-bewustzijn en innerlijke kracht te (her-)ontdekken, en je in staat te stellen optimaal gebruik te maken van je eigen talenten en mogelijkheden.

Dat geldt ook voor andere veranderende situaties, bijvoorbeeld in de privésfeer. Je gaat verhuizen. Je krijgt een kind. Een vriend overlijdt. Je neemt afscheid van een partner. Je verliest je werk. Je wordt ziek, en misschien niet meer helemaal beter. Het zijn veranderingen in het leven die (tijdelijk) lastig of verdrietig zijn en waarmee je verder zult moeten. Soms heb je dan even een gesprekspartner nodig. Als coach kan ik je ondersteunen bij verdriet of bij het-even-niet-meer-weten. Ik wandel een keer of een poosje met je mee, letterlijk of figuurlijk, zodat je weer verder kunt. In beweging komen, of dat nu wandelend is of via het labyrint, via een oefening, of op een mentale manier, bewegen helpt je vooruit. Fysiek bewegen zet je mentale processen ook in beweging.

Op deze wijze draag ik graag bij aan de verandering waar jij mee geconfronteerd wordt, bijdragen aan jouw proces van persoonlijke groei in welke omstandigheid dan ook. Door middel van het faciliteren en (bege)leiden van persoonlijke 1-op-1 coaching én team-coaching, faciliteren van groepsbijeenkomsten, door coaching op intervisievaardigheden, en door trainingen op maat.

Klik hier voor mijn folder 

 

Ik werk zowel op individueel niveau als met groepen. Ook met mensen die in onze maatschappij vanuit emancipatoir oogpunt ondersteuning kunnen gebruiken, bijvoorbeeld vanwege hun handicap, seksuele geaardheid, of vrouw zijn.  Ik leer hen, door zelf verantwoordelijkheid te nemen en keuzes te maken, (weer) krachtig te worden en sturing te geven aan hun leven.

Bel of mail voor een vrijblijvend gesprek waarin we kunnen bekijken wat ik voor je kan betekenen.

 
 

 

'EMPOWERMENT DRAAGT BIJ AAN EEN BETERE SAMENLEVING WAARIN MENSEN MEER VANUIT ZICHZELF KUNNEN HALEN'.

 

Share our website