Inspiratie

Community Based Peacebuilding
Een van mijn grote inspiratiebronnen is professor Anne Goodman uit Canada geweest. Helaas is zij in 2013, veel te vroeg, overleden. Zij was één van mijn hoogleraren tijdens mijn Masterprogramma aan de universiteit in Canada. Studenten uit de hele wereld, waaronder ikzelf, volgden bij haar het vak ‘Community Based Peacebuilding’. Wij bestudeerden samen met haar de praktijk en theorieën over oorlog en vredesvraagstukken. Uitgangspunt in de vele gesprekken was altijd; hoe breng je mensen uit verschillende culturen en geloofsgemeenschappen dichter bij elkaar? Dat begint door open te staan voor verschillende overtuigingen, gebruiken en tradities. Respecteer verschillen en zoek  overeenkomsten. Op die manier kan je bruggen bouwen en werken aan duurzame vrede in oorlogs- en conflictgebieden. Niet door bovenaf regels op te leggen, maar door heel goed te kijken naar de behoeften en de mogelijkheden in de samenleving zelf.
 
Anne was een hoogontwikkelde vrouw met een intens warme en inspirerende persoonlijkheid. Haar verhalen kwamen recht uit haar hart, want ze wist waarover ze sprak. Anne was een blanke Zuid-Afrikaanse die in meerdere Afrikaanse landen projecten heeft opgezet; projecten voor herstel en traumaverwerking. Ze deed kritisch, wetenschappelijk onderzoek naar de mogelijkheden om de leefomstandigheden voor lokale gemeenschappen te verbeteren. Ze benadrukte dat in de Afrikaanse cultuur vrouwen een sleutelrol spelen. Zij ging met ze in gesprek, luisterde naar hun ervaringen en ideeën voor herstel. Onderzocht hun behoeften en zorgde ervoor dat deze vrouwen de kans kregen hun kwaliteiten in te zetten voor herstel van een toekomst voor de gemeenschap.
 
Met haar betrokken verhalen en stimulans om kritisch te zoeken naar nieuwe mogelijkheden leerde ze ons hoe belangrijk het is je goed te verdiepen in de behoefte van de ander en daarop aan te sluiten.? (http://interchange4peace.org/)
Het is een denk- en leefwijze die heel erg bij mij past. Ik pas het toe in mijn werk zodat mijn trainingen en coachingsessies aansluiten bij de behoefte van mijn klanten. Ook past dit naadloos in mijn verlangen iets bij te dragen aan een betere samenleving. Ook voor mensen en professionals die het vanuit een minder sterke positie, goed kunnen gebruiken. Met mijn trainingen ondersteun ik mensen om zich verder te versterken waar zij dat nodig hebben: dat is empoweren.


Arts-informed Quailtative Research
De Canadese Professor Gary Knowles heeft mij laten ervaren hoe groot de impact kan zijn van creatieve uitingen in de wetenschap . Hij stimuleerde zijn Master en PhD-studenten om creatieve methoden en ideeën in te zetten en daarmee wetenschappelijk onderzoek te doen en te onderbouwen. Ik heb dat als vernieuwend en bevrijdend ervaren, en nog steeds.
 
Het verhaal van een mede-studente uit Pakistan is mij altijd bijgebleven. Zij was in haar thuisland jarenlang stelselmatig onderdrukt en misbruikt. Haar eigen ervaringen waren haar drive tijdens haar universitaire opleiding. Zij wilde de situatie voor vrouwen in Pakistan onderzoeken en daarmee bijdragen aan verbetering. Voor haar presentatie gebruikte zij een door haarzelf ontworpen kunstwerk waarin haar eigen ervaringen, herinneringen en ideeën voor onderzoek subtiel waren weergegeven.
Haar presentatie weerspiegelde voor mij de kracht van persoonlijke verhalen die nog meer worden versterkt met creatieve uitingen. Die kracht pas ik toe in mijn dagelijks werk als adult educator en coach. Door Gary heb ik onder andere ook mijn eigen creatieve vermogens herontdekt en wat deze kwaliteiten kunnen betekenen in mijn werk met anderen. Zo zet ik de Soul Collage® methode in als één van de instrumenten om in kleine groepen maar ook in één-op-één sessies zelfonderzoek te doen. Een heel creatief en ontwapenend middel in de coaching.

Een andere inspiratiebron voor mij is samenwerken met mensen uit andere culturen. Dat heeft mijn blik verruimd. Jarenlang werkte ik met mensen uit allerlei culturen door hen in hun thuissituatie (o.a. in asielzoekerscentra) te begeleiden bij de uitdagingen die zij in Nederland tegenkwamen. Ik was bij hen te gast en hun persoonlijke verhalen hebben mij aangegrepen. In de vele gesprekken die ik gevoerd heb, ontmoette ik de mens achter de asielzoeker. De verhalen en hun situaties waren soms schrijnend, maar ze bleven veelal hoopvol en strijden voor een beter leven. Dat heeft mij altijd ongelooflijk geïnspireerd.
 
Als vrijwilliger zet ik mij ook al een aantal jaren in voor de Stichting TroTro. Deze stichting zet projecten op in Ghana ten bate van gezondheidsbevordering en onderwijs in communities op het platteland. De projecten zijn altijd bottum-up; dat wil dat zeggen de vraag of de behoefte komt vanuit de lokale gemeenschap. Zij krijgen de tools in handen om zelf de situatie te verbeteren en zijn eigenaar van het project. Deze visie sluit naadloos aan op hoe ik in het leven en in mijn werk sta.
In Hwidiem in Ghana is TroTro nu bezig om een vakschool  te bouwen voor jongeren tussen de 15 en 20 jaar. Zij kunnen daar straks een vak leren.
Zij bouwen hun eigen school zodra zij de beginselen van het bouwen, zoals het aanleggen van riolering en elektriciteit, hebben geleerd. Het doel van dit project is jeugdwerkloosheid te verlagen en jonge mensen en hun familie een kans te geven op een zelfstandig bestaan.
 
Dit hebben wij niet bedacht, maar is ontstaan vanuit een vraag en behoefte uit de gemeenschap daar! 'Ownership by the local community' is daarbij het uitgangspunt. Als vrijwillig fondsenwerver en onderwijskundige draag ik graag bij aan dit zo waardevolle project van de stichting TroTro. De afgelopen jaren ben ik zelf (op eigen kosten) op de locatie geweest en heb met eigen ogen gezien hoeveel waardevol werk er wordt gerealiseerd. Ik ben er trots op dat ik hier een steentje aan mag bijdragen.

Ubuntu is wat mij drijft, en Tutu heeft dat zo mooi verwoord:

UBUNTU

"Umuntu Ngumntu Ngbantu: een mens is een mens omdat er anderen zijn..... Dus: ik ben...omdat jij bent!"

"Africans have this thing called UBUNTU:
it is about the essence of being human
it is part of the gift that Africa will give the world.

It embraces hospitality, caring about others
being able to go the extra mile for the sake of others

We believe that a person is a person through another person
that my humility is caught up, bound and inextricably in yours.

When I dehumanize you, I inexorably dehumanize myself.

The solitary human being is a contradiction in terms and therefore you
seek to work for the common good because your humanity comes into
its own in belonging."

Archbishop Desmond Tutu.

 
 
De Chief en Queen Mother slaan de houweel in de grond ten teken van
de start van de bouw van de Vakschool. 16 januari 2015


Believe in Yourself
You can be anything you want in life
Once you walk by faith and not by sight
You can go and achieve your goals
If you first believe in yourself
Don't listen to 'you can't'
Don't listen to 'it's impossible'
Don't listen to 'it can't be done'
Don't listen to anything negative
Tell yourself you can
Tell yourself 'I will move it possible'
Tell Yourself 'I will do it'
Just think positive
Go out and get your dream
But make sure you go out and do it
Once you believe
You will definitely achieve

 

(bron: Liam Francis)

 

Share our website