​​​​​​​Faciliterend Leiderschap

  • Home
  • ​​​​​​​Faciliterend Leiderschap

Voorzitterschap - Coaching - Intervisie - Training

DrostEffect faciliteert groepen en teams bij hun ontwikkeling. Dit doet zij door middel van extern voorzitterschap en faciliteren van bijeenkomsten op een positieve en versterkende wijze. DrostEffect zorgt ervoor dat de onderwerpen op een constructieve en respectvolle manier worden besproken. Met aandacht naar elkaar luisteren en samen bouwen aan resultaten is hierbij een belangrijk doel. DrostEffect zorgt voor structuur en doelgericht faciliterend leiderschap. Dit faciliterend leiderschap doet zij bijvoorbeeld tijdens bijeenkomsten van een Verloskundig SamenwerkingsVerband, van de GGDGHOR, van het MT in de Kraamzorg. Ook is het vervullen van dagvoorzitterschap een kwaliteit die DrostEffect in de aanbieding heeft.

Coaching

DrostEffect coacht ook leidinggevenden.
Het management van een gezondheidszorgorganisatie heeft besloten het roer om te gooien; medewerkers moeten op een andere manier gaan werken. Een leidinggevende wil hieraan gehoor geven, maar krijgt tegenwerking van haar collega's. Zij weet niet hoe zij hiermee om moet gaan. DrostEffect heeft door een op maat gesneden coachingstraject inzicht gegeven in haar manier van communiceren en handelen, waardoor de samenwerking met haar collega's aanzienlijk is verbeterd en veranderingen uiteindelijk toch doorgevoerd kunnen worden. 

Intervisie

Een van de intervisietrajecten die DrostEffect heeft begeleid is die van een organisatie voor blinden en slechtzienden.
Vanuit het oogpunt van efficiency is besloten een groep medewerkers alleen nog de intake van cliënten te laten doen volgens een vaststaande vragenlijst. Deze betrokken medewerkers vinden het lastig om de nieuwe werkwijze te volgen.  Indirect kan dit een negatief effect hebben op het werk dat zij moeten leveren. Hoe ga je als medewerker met deze veranderende situatie om en hoe zorg je ervoor dat je weer in je kracht komt? Met behulp van intervisie heeft DrostEffect ervoor gezorgd dat deze mensen met meer zelfreflectie weer met plezier hun werk doen.

Trainingen

DrostEffect verzorgt op maat gemaakte trainingen, workshops, self-assessment instrumenten. 
Een voorbeeld: binnen de ouderenzorg en welzijnszorg is weinig aandacht voor homo/biseksuele ouderen, de Roze 50-plussers. Deze doelgroep is nagenoeg onzichtbaar. Onder professionals en het management van deze instellingen leeft het idee dat er geen homo's en lesbiennes zijn. Sinds een aantal jaren wordt de diversiteitsvriendelijkheid van deze instellingen gemeten aan de hand van een tolerantiescan. Organisaties die het goed doen krijgen een keurmerk; een Roze Loper. Roze ambassadeurs lobbyen bij verzorgingstehuizen om hieraan mee te doen, maar krijgen nog veel te vaak te maken met weerstand. Sommigen kruipen in hun schulp of haken af. Hoe ga je als ambassadeur met deze weerstand om? DrostEffect heeft de ambassadeurs inzicht gegeven in het eigen optreden en hen getraind. Door deze ambassadeurs bewust te maken van hun eigen valkuilen en tegelijkertijd te weten welke weerstanden er zijn, staan zij nu steviger in hun schoenen.
 

Share our website