Intervisie & Training


De kracht van de groep

In groepen met elkaar in ontwikkeling komen, dat is waar ik mijn onderwijskundige kennis en ervaring voor inzet. Dat kan tijdens intervisie, in een workshop of training.
De kracht van een groep kan onvoorstelbaar groot zijn. Daar maak ik gebruik van als ik met een groep werk. Samen kennis opdoen, leren van elkaar, reflecteren op jezelf en elkaar.


Intervisie

Intervisie is een leerzame op de situatie en mensen afgestemde ontwikkelmogelijkheid. Een ontwikkelmogelijkheid voor jou als individu, voor je team en voor de organisatie waarin je werkt. We bespreken bijvoorbeeld een werksituatie waarin je een dilemma of een lastige situatie ervaart. Onder mijn begeleiding leer je om in een kleine groep elkaar daarbij op een uitnodigende, onbevooroordeelde manier te bevragen. Hierbij maken we gebruik van de ervaring in de groep. Met een effectieve, veilige en creatieve methode ondersteun ik deze eerlijke zoektocht naar wat er goed gaat en wat er anders kan. Ook bekijken we hoe keuzes in gedrag en communicatie een rol spelen. Zo kan intervisie bijdragen aan teamontwikkeling in een lerende organisatie.

Een intervisietraject omvat zo'n 6 bijeenkomsten a 3 uur. Een groep bestaat gemiddeld uit 5 personen. 
Neem eens vrijblijvend contact op voor een orienterend gesprek over zo'n begeleidingstraject. 

Een van de intervisietrajecten die DrostEffect heeft begeleid is die van een organisatie voor blinden en slechtzienden. 
Reactie opdrachtgever: '
Andrea heeft gedurende een langere periode de intervisie voor meerdere teams binnen CSB noord van Visio verzorgd. Zij is een gedegen, bekwame coach met....' lees verder.


Training en workshops

Training op maat. Welke leerbehoefte is er binnen jouw team of organisatie? Op welke competenties wil je dat jouw team zich verder ontwikkelt? Doelgericht en afgestemd op die leerbehoefte kan ik een training ontwikkelen. Voorafgaande zal ik daarvoor een intakegesprek doen om de training of workshop goed aan te laten sluiten bij de leerdoelstelling die je voor ogen hebt.

Voorbeelden van training en workshop:
De training 'De Weg van de Meeste Weerstand' heb ik ontwikkeld voor de stichting Roze 50+. Tijdens deze workshop zijn de deelnemers op een interactieve wijze bezig met kwaliteiten en valkuilen in hun werk als ambassadeur.
De training 'De coachende rol van de HRM-er in een veranderende organisatie'. In een fusieperiode van zorginstellingen krijgt de HRM-er een meer coachende rol. Deze training is bedoeld om inzicht en ervaring op te doen met wat zo'n rol inhoudt.
De workshop 'SoulCollage® en Yoga', een voorbeeld van een dergelijke workshop heb ik samen met een yoga-docent gegevn in Brucht. Een combinatie van yoga en creatief collages maken voor toenemend inzicht in jezelf. Voor iedereen die daar eens kennis mee wil maken. 

Tijdens het ZonMw-project 'ACTion' faciliteer ik de training en begeleid ik professionals in de geboortezorg tijdens de uitdagingen die zij tegenkomen bij de implementatie van veranderingen. Deze veranderingen moeten door professionals, samenwerkend in de Verloskundige SamenwerkingsVerbanden in Noord Nederland, worden doorgevoerd. Hierbij komen zij allerlei uitdagingen, belemmeringen en kansen tegen, die zij gestructureerd inzetten in het implementatieproces. De dialoog en samenwerking tussen de verschillende professionals maakt dat draagvlak voor veranderingen vergroot wordt. Trainen en begeleiden van dit proces stem ik vanzelfsprekend af op de ontwikkelbehoefte van de groep(en). 

Share our website