Over Andrea


DrostEffect is door mij in 2010 opgericht. Ik verzorg coaching, intervisie- en trainingstrajecten in de (maatschappelijke) gezondheidszorg en organisaties die daaraan gelieerd zijn.
Ik geloof in de kracht van de verbinding tussen verstand en gevoel in de mens. Tijdens coachings- en intervisiemomenten levert die verbinding vaak heel verhelderende inzichten op. Heel bijzonder elke keer weer om te bemerken hoe dit maakt dat mensen zich versterkt en verbonden voelen met hun innerlijke kracht. Daardoor ontstaat een gevoel van veiligheid en ruimte om te zijn wie je bent.

Inspiratie: Kirstin Neff, Deepak Chopra, Daniel Pink, Brené Brown, Daniel Goleman

Ik ben mijn loopbaan ooit begonnen als verpleegkundige. Vervolgens ben ik in verschillende functies in de openbare gezondheidszorg werkzaam geweest waarbij ik veel begeleiding en training gaf aan een kleurrijk palet van klanten en professionals. Gaandeweg ben ik me meer  gaan focusen op de persoonlijke en professionele ontwikkeling van mensen. Dat uitte zich de afgelopen jaren bijvoorbeeld in het coachen en trainen bij vragen zoals:
Hoe krijgen we meer samenhang in ons team?
Hoe kan ik anders omgaan met die lastige situatie op mijn werk?
Hoe kunnen we een voorgenomen verbetering implementeren in de geboortezorg?
Hoe kan ik een gezonde balans in mijn leven vormgeven? 
Hoe ga ik om met verlies en verandering in mijn leven?
Hoe kunnen we beter met elkaar communiceren?
En hoe kun je het beste komen tot een goede samenwerking?


In mijn werk zet ik mij daar altijd met veel enthousiasme voor in. Ik heb ontdekt dat de sleutel veelal ligt in zelfreflectie. Door zelfreflectie verhoog je je zelfkennis. Zelfkennis over eigen kwaliteiten en kennis over lastiger kanten van jezelf. Daardoor word je als haast vanzelf sterker en zelfsturend. De kennis en ervaring die ik in de loop der jaren heb opgedaan pas ik toe als trainer en coach via mijn eigen bedrijf. Daarbij zijn humor en het vermogen te relativeren voor mij belangrijke waarden. Evenals het in contact komen met mensen op basis van gelijkwaardigheid.

   "Only when we are brave enough to explore the darkness will we discover the infinite power of our light."
Brené Brown


Meditatie is een deel van mijn leven. Meditatie brengt inzichten en rust. Eens per maand creeer ik ruimte voor meditatie in de Stadsverlichting community.  
 

 


Share our website