Psychologische hulpvraag en coaching

  • Home
  • Psychologische hulpvraag en coaching

Coaching in tijden van onzekerheid
Onzekerheid over het bestaan. Angst of gevoelens van eenzaamheid door ziekte. Corona heeft het ons duidelijk laten zien. Het virus eiste zijn tol op velerlei gebied. Mensen werden er fysiek soms ziek van. Maar ook psychologisch legt ziekte soms een zware druk op mensen. Veel meer angst en onzekerheid is er. Of dat komt doordat ziekte andere eisen stelt aan de veerkracht van mensen of dat al aanwezige, soms sluimerende kwetsbaarheden de kans krijgen? Het is wel duidelijk dat meer en meer mensen met psychische klachten te maken krijgen in het dagelijkse leven. Gelukkig is vragen om tijdelijke hulp daarbij ook meer geaccepteerd. 

Aanbod hulpverlening door ervaren coach
Tijdelijke hulp van een ervaren coach die meebeweegt met dat wat jij nodig hebt om weer goed verder te kunnen met het leven. Waarmee je weer je innerlijke kracht kunt gaan voelen. Andrea is coach met ervaring en loopt graag een poosje met je op. Uitgangspunt is positieve gezondheid in de context van jouw leven. Gezondheid is niet slechts de afwezigheid van fysieke ziekte of mentaal welbevinden. Het is jouw vermogen om met de uitdagingen in het leven om te gaan, inclusief je eigen regie te voelen en te nemen. Dat is het uitgangspunt van de coaching van DrostEffect.

Vrijblijvend eerste gesprek
Tijdens een oriënterend eerste korte gesprek kunnen we bekijken of Andrea iets voor je kan betekenen. De coaching kan bestaan uit 1 of meerdere sessies waarin we gesprekken voeren, eenvoudige oefeningen doen of bijvoorbeeld een wandeling in de natuur maken. Coaching wordt meestal niet gedekt door de zorgverzekeraar, maar wellicht kan je er een aanvraag voor doen.

Contact
Bel voor een vrijblijvend telefoongesprek of schrijf je vraag via de email van DrostEffect of via het contactformulier.

Share our website