Motivatie (2) en competentie

  • Home
  • Blog
  • Motivatie (2) en competentie
  • 06/04/2014
  • Andrea Drost

Dat een mens intrinsiek gemotiveerd wordt door autonomie te ervaren, de mogelijkheid te voelen dat hij zélf mag kiezen, dat is een gegeven vanuit de psychologie en gedragswetenschappen waar we het wel over eens zijn (zie mijn vorige blog). Autonomie ervaren is noodzakelijk om (intrinsiek) te willen bijdragen aan een verandering. 

Een tweede belangrijke psychologische behoefte van de mens is te worden aangesproken op zijn competentie: op dat wat hij (aan)kan.
Dus, wil je iemand zover krijgen dat hij meegaat in de verandering, spreek hem dan aan op zijn vermogen om iets bij te dragen aan die verandering. Geef Maarten feedback op eerder vertoond gedrag waaruit ook al bleek dat hij zo goed was in het organiseren van die inspirerende feedback-training. Dat hij dankzij zijn communicatieve vaardigheden zelfs de grootste tegenstanders zover kreeg dat zij enthousiast gingen meedoen aan de oefeningen in de training. Vertel Maarten dat de powerpoint die hij had gemaakt zo duidelijk was, dat de oefeningen zo creatief waren en dat de sfeer zo open en uitnodigend was waardoor de deelnemers echt gingen meedoen. Wie weet wil hij dan nog wel weer eens een dergelijke training opzetten voor die leidinggevenden die in eerste instantie sceptisch reageren. 
En zelfs als Maarten zegt dat hij het spannend vindt, ondersteun hem dan om de grenzen van zijn kunnen verder te onderzoeken. Geef hem de mogelijkheden en de begeleiding om het een volgende keer nóg beter te doen. Dat is de manier om Maarten zich bewust te maken van zijn aanwezige kennis en vaardigheden, zijn competenties. 
Ook is dit een manier om zijn competenties verder te laten groeien.
Niet te moeilijk maken voor hem maar tegelijkertijd voldoende uitdaging bieden als je Maarten begeleidt in dit proces. 
Op deze wijze ondersteun en stimuleer je hem in zijn professionele groei. Op deze wijze appelleer je aan zijn motivatie om zich nog eens een keer in te zetten. Je maakt gebruik van zijn kracht en hij voelt zich intrinsiek gemotiveerd om mee te werken aan de benodigde veranderingen die voor de deur staan. Hij wil zijn steentje bijdragen.

Al lijkt het soms heel erg lastig om een mens mee te krijgen in een verander(en)de aanpak, hem aanspreken op aanwezige competenties, zijn kwaliteiten, daarmee verleid je die mens om zich in te zetten. Hij voelt dat hij het kan en ervaart erkenning voor zijn aandeel aan het (veranderings)proces.

'Als je voelt (weet en erkent) dat je iets kunt, dan wil je wel bijdragen'
Kunnen en willen is hetzelfde als motivatie!
Share our website