'Intrinsieke Motivatie (3) werkt!'

  • Home
  • Blog
  • 'Intrinsieke Motivatie (3) werkt!'
  • 04/08/2015
  • Andrea Drost

Deci en Ryan onderzochten en beschreven het. Autonomie, competentie en verbinding/zingeving zijn de basisbehoeften van ieder mens. Door vervulling van die basisbehoeften voel jij je erkend in je bestaan. Die erkenning verkrijg je in de eerste plaats doordat je voelt dat jeautonomie oftewel zeggenschap hebt over wat jij doet of mag gaan doen. Dat jij zelf mag beslissen hoe je het doet. Juist dan zal jij uitermate je best gaan doen om het zo goed mogelijk te doen. (blog autonomie)  

Erkenning voel jij als mens in de tweede plaats als jou wordt gevraagd je competenties in te zetten. Als jij voelt dat jouw kwaliteiten gewaardeerd worden, en dat je voelt 'yes, ik kan het!'. Ook dan zal jij vanuit jezelf aan de slag gaan. Aan de slag gaan met welke uitdaging in jouw leven dan ook. Uitdagingen in je (vrijwilligers)werk, in je relatie, in elke veranderende situatie in je leven (blog competentie).

Ten derde zal ieder mens zich gemotiveerd voelen een uitdaging aan te pakken als je je verbonden voelt met het onderwerp en je voelt dat het je zin geeft aan jouw leven. Zingeving, in verbinding met anderen, is 1 van de belangrijke 3 basisbehoeften van een mens.

Basisbehoeften die jou en mij motiveren om aan de slag te gaan. Het geeft voldoening en motivatie om je in te zetten voor bijvoorbeeld de LHBT-Oudere in onze samenleving. Ik noem dit voorbeeld van intrinsiek gemotiveerde mensen omdat ik afgelopen week weer met vele enthousiaste vrijwilligers op een boot zat in de Gay Canal Parade. De boot die aandacht vraagt voor de kwetsbare positie van de oudere LHBTmens in onze samenleving. Ouderen die soms weer terug de kast in gaan omdat ze zch niet veilig voelen in de zorginstelling waar ze wonen. De Stichting Roze 50plus maakt zich hard voor deze doelgroep in onze samenleving. Een netwerk van gemotiveerde vrijwilligers die actief aan het werk zijn om bewustwording te creeeren in het Nederlandse zorgdomein. Zonder de intrinsieke motivatie van deze vrijwilligers zou er niet zoveel empowerment en bewustzijn kunnen ontstaan. Deze vrijwilligersteams zijn onmisbaar voor een duurzame emancipatie van de groep LHBT-ouderen in Nederland. Investeren in de competenties van deze vrijwilligers door training, coaching, netwerkbijeenkomsten ondersteunt hun intrinsieke motivatie voor dit werk. Verbinding met de doelgroep en met elkaar maakt die competentie nog sterker.De autonomie, die zij als (niet-vrijblijvende) vrijwilliger ervaren, maakt hen bovendien tot die zo intrinsiek gemotiveerde mens, die zich hard maakt voor het goede doel (zingeving). Ik bemerk dit elke keer weer tijdens de ontmoetingen die ik heb in mijn werk met deze groep zo intrinsiek gemotiveerde mensen:

Autonomie + Competentie + Zingeving in Verbinding = INTRINSIEKE MOTIVATIE

Share our website