Fietsen voor onderwijs in Ghana

  • Home
  • Blog
  • Fietsen voor onderwijs in Ghana
  • 25/06/2014
  • Andrea Drost

Een lans breken voor het vrijwilligerswerk in Nederland, daarvoor schrijf ik onder andere deze blog. En waarom? Omdat ik heb gemerkt hoe ondergewaardeerd dit werk is in Nederland terwijl het in Canada bijvoorbeeld onmisbaar is op je CV. En omdat ik ervan overtuigd ben dat vele vrijwilligers hun werk doen vanuit een intrinsieke motivatie, en dat is de mooiste drive die er is. In mijn betaalde werk doe ik niet anders dan daarnaar op zoek gaan bij de mensen met wie ik samen naar mogelijkheden zoek in een veranderende situatie. Het geeft positieve zelfsturende kracht, als vanzelf. Ik heb het weer mogen ervaren de afgelopen maanden terwijl ik zelf als vrijwillig fondsenwerver voor de stichting TroTro aan het werk was. Het doel was een fietssponsortocht van fietsclub Ut Tuinhuuske uit Venlo voor een Praktijkvakschool in Hwidiem in Ghana.

Van 18 tot 21 juni reed de fietsclub van Venlo naar Haren en weer terug, 650 km. Om van de aankomst in Haren een feestje te kunnen maken heb ik, samen met wat enthousiaste vrienden, een heel aantal activiteiten opgezet. Met allerlei locale ondernemers en andere enthousiastelingen hebben we het programma opgesteld: de wethouder deed een feestelijk welkom bij zorgboerderij de Mikkelhorst in Haren, de krant en de radio waren erbij, BlackStarBikes uit Amsterdam leende ons 5 promo-bamboefietsen (geproduceerd in Ghana) om die dag op te fietsen, het Postillion Hotel verzorgde een sponsor-lopend-buffet. En zo zijn er nog een heel aantal mensen die zich actief hebben ingezet voor het goede doel. Bedrijven en particulieren steunden de actie door geld te sponsoren. Posters hebben we verspreid. We hebben met deze actie totaal, inclusief de sponsoring door Wilde Ganzen, 10.000 euro opgehaald. En dat is toch een prestatie voor vrijwilligerswerk. Maar wat hebben we ook een plezier gehad. Niet alleen heb ik heerlijk samengewerkt met de fietsclub, enthousiaste sportieve mannen, ook anderen van wie ik het niet verwachtte, gingen zich spontaan verbinden aan deze actie. Als ik dan zei hoe blij ik met hen was kreeg ik vaak te horen dat dat ook kwam door mijn eigen enthousiaste verhaal.

Ik ben in Ghana geweest, en heb mijn hart er verloren. De mensen in mijn hart gesloten. Een praktijkschool bouwt aan verbeteren van het bestaan van jonge mensen. Onderwijs, dat brengt ontwikkeling, een basis voor mensen om verder te komen in het leven. Al deze aspecten geven mij mijn intrinsieke motivatie om me vrijwillig in te zetten voor de stichting TroTro. En het leuke is dat ik heb gemerkt dat je anderen mee krijgt. Wat een flow ontstond er. Deze flow ervaren is wat mij plezier geeft in het leven. En zin ervaren in het leven, dat beschreven Deci &Ryan al, daardoor komen mensen in beweging. Dat geeft de drive. En daar doe ik het dus voor.
Daarom, een lans breken voor het vrijwilligerswerk: voelt u gesteund, uw werk betekent meer dan u kunt bedenken!
 

'I think that is a very important component, to have passion, to have a dream, to have a purpose in life.'

Deepak Chopra

Share our website